Zajímavosti

Hlavní stránka » O městě » Zajímavosti

Včelařské učiliště

Raritou Nasavrk je Střední odborné učiliště včelařské, jediné učiliště tohoto typu v České republice. Bylo založeno roku 1951.

V současné době slouží také jako Včelařské vzdělávací centrum o.p.s. Probíhá zde dálkové studium oboru včelař – včelařka. Centrum dále provozuje a organizuje mimoškolní činnosti dětí a mládeže v oboru včelařství, zajišťuje vzdělávání i kulturně výchovnou činnost a pořádá semináře či školení včelařů.

Rozhledna Boiika

Rozhledna Boiika

Boiika je v současnosti nejmladší rozhledna Pardubického kraje volně zpřístupněná veřejnosti. Stojí pod vrchem Planina, při turistické a cyklistické stezce, které jsou součástí naučné trasy mapující historii keltského osídlení v okolí Nasavrk.

Dřevěná rozhledna je 14,5 metrů vysoká s vyhlídkovou plochou ve výšce 11 metrů. Nabízí panoramatický pohled na Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník, Jeseníky. Nachází se 2,5 km od Nasavrk (vpravo od silnice spojující Hodonín a České Lhotice). Parkování je možné přímo u rozhledny, je zde i úvaziště pro koně.

Keltské oppidum Hradiště u Českých Lhotic

Oppidum je situováno na ostrohu nad Křižanovickou přehradou. Samotné jádro Hradiště - pozůstatky valůmá rozlohu 23 hektarů a předhradí asi 10 hektarů. Nepatří k největším oppidům u nás, je však výjimečné tím, že je jediným doloženým oppidem ve východních Čechách. Tvořilo pravděpodobně spojnici mezi povltavskými oppidy v jižních a středních Čechách a jejich protějšky na Moravě.

Oppidum bylo postaveno v pozdní době laténské v 2. - 1. století př.n.l.

Bylo z větší části přirozeně chráněné strmými svahy a řekou Chrudimkou. Nejvíce zranitelná místa byla bráněna dvojitým a někde i trojitým valem. Tyto valy jsou dobře patrné i v dnešní době.

Expozice „Po stopách Keltů“

Tato stálá expozice je umístěna v prvním patře nasavrckého zámku. Výstava seznamuje s historií Keltů v České kotlině a v Evropě. Podává informace o kultuře, řemeslech, všedním životě i spiritualitě MuzeumKeltů. K vidění jsou modely stavení, předmětů běžné potřeby a výroby, které Vám přiblíží tehdejší život, řemesla a hospodaření. Na žernovu si můžete vyzkoušet mletí obilí, prohlédnete si archeologické vykopávky z nedalekého oppida a keltské hroby. Čeká na Vás také velkoplošná ozvučená maketa oppida Hradiště.

Prohlídka s průvodcem trvá cca 45 minut. V nové projekční místnosti můžete shlédnout film Příběh kamene, kterýcca 20 min. seznamuje s běžným životem tehdejších obyvatel oppid v návaznosti na oppidum České Lhotice. Multimediální informační systém umístěný v části expozice s názvem Válka a krása umožňuje pomocí dotykového displeje spustit prezentaci o keltských oppidech ve střední Evropě. Na expozici volně navazuje naučná Keltská stezka Železnými horami.

Expozici a naučnou stezku připravilo občanské sdružení Boii Nasavrky.

Kaštanka

Ojedinělou státní přírodní památkou je sad jedlých kaštanů (Castanea sativa) zvaný „Kaštanka“ o rozloze téměř 2 ha. Sad nechal vysázet majitel nasavrckého panství Jan Adam Auersperg roku 1774.

Památková ochrana sadu byla vyhlášena v roce 1991 jako přírodní památka. Nejstarší stromy mají stáří 229 let. Největší jsou s obvodem kmene 637 cm a 573 cm. Kaštanovníky mají výšku do 25 metrů a průměr koruny kolem 13 –15 metrů. Zdravotní stav menších stromů je dobrý, největší stromy již dožívají. Ke dni 15. 7. 1998 bylo registrováno 125 stromů. Kaštanka pravidelně rodí.