Zajímavosti

Home » O městě » Zajímavosti

Zámek a expozice „Po stopách Keltů“

Stálá expozice v prvním patře nasavrckého zámku seznamuje s historií Keltů v České kotlině a v Evropě. Zaměřuje se na kulturu, řemesla, všední život i spiritualitu Keltů. V expozici jsou kromě replik nářadí a nástrojů i skutečné archeologické nálezy ze zdejšího oppida a velkoplošná maketa oppida. Oppidy ve střední Evropě se zabývá prezentace v poslední místnosti prohlídky.

 

Kaštanka

Ojedinělou památkou je sad jedlých kaštanů (Castanea sativa) zvaný „Kaštanka“ o rozloze téměř 2 ha. Sad nechal vysázet majitel nasavrckého panství Jan Adam Auersperg roku 1774.

V roce 1991 byla Kaštanka vyhlášena přírodní památkou. Do dnešní doby se zachovalo několik jedinců z původní výsadby, mezi nimi také nejmohutnější kaštanovník v Čechách zvaný Knížák. Kaštanovníky mají výšku do 25 metrů a průměr koruny kolem 13 –15 metrů. Zdravotní stav menších stromů je dobrý, největší stromy již dožívají. Kaštanka pravidelně rodí.

 

Včelařské centrum

Nasavrky jsou dobře známé mezi včelaři. Spousta z nich se včelařství naučila anebo právě učí ve zdejším Středním odborném učilišti včelařském se sedmdesátiletou tradicí. Učiliště se spojilo se Včelařským vzdělávacím centrem a včelaře dále vzdělává a zajišťuje vzdělávání i kulturně výchovnou činnost v oboru včelařství pro děti, mládež i dospělé.

Návštěvníky potěší volně přístupné včelařské arboretum – stromy, keře a rostliny důležité pro včely, a Včelí inspiromat – zajímavosti a informace o životě včely a včelařství v areálu Včelařského centra a v blízkém parku.

 

Země Keltů – keltský archeoskanzen u Nasavrk

Skanzen v Nasavrkách je rekonstrukcí keltského "města" z mladší doby železné, z 2. až 1. stol. př. n. l. Na takovém sídlišti ve své době žilo několik set až tisíc obyvatel. Všechny velké stavby - zejména obytné domy - mají svoji předlohu v archeologických nálezech. I rozložení staveb do usedlostí (tzv. dvorců) a složení staveb ve dvorcích odpovídá zástavbě v mladší době železné.

Archeoskanzen je v turistické sezóně přístupný návštěvníkům k prohlídkám, pořádá workshopy, oslavy keltských svátků – především letního svátku Lughnasad, i programy pro školy a kolektivy.

 

Rozhledna Boika

stojí vedle silnice z Českých Lhotic do obce Hodonín, na modré turistické značce. Je jedním ze zastavení naučné Keltské stezky Železnými horami. Rozhledna Boika

Dřevěná rozhledna je 14,5 metru vysoká s vyhlídkou v 11 metrech. Nabízí panoramatický pohled na Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník, Jeseníky. Nachází se 2,5 km od Nasavrk u silnice spojující Hodonín a České Lhotice. Parkování je možné u rozhledny, je zde i úvaziště pro koně.

 

Archeologická památka keltské oppidum České Lhotice

Místo, kde před 2000 lety stálo keltské oppidum, je dnes archeologickou památkou. Najdete ho na ostrohu nad údolím Chrudimky západně od osady Hradiště. Má rozlohu přibližně 30 ha a je jediným doloženým oppidem ve východních Čechách. Oppidum bylo postaveno v pozdní době laténské v 2. - 1. století př.n.l. Viditelné zůstaly valy, které sídliště chránily. Prostorem oppida prochází tzv. vnitřní okruh naučné Keltské stezky Železnými horami. Model oppida si můžete prohlédnout v expozici v nasavrckém zámku.